Boomba - bulvární magazín: novinky, zajímavosti, zábava, celebrity

e770dalelt.jpg
zdroj: Facebookový profil Marka Zuckerberga, 17. 12. 2015

Mark Zuckerberg po narození dcery všeho nechal a šel na mateřskou dovolenou!

Jeden z nejmladších miliardářů a majitel největší světové sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg nechal veškeré své práce ve vlastním obchodním impériu a odešel se svou ženou Priscillou Chan na dvouměsíční mateřskou dovolenou, aby se společně mohli věnovat své novorozené dceři Max.

Po narození dcery Zuckerberg napsal otevřený dopis, věnovaný právě jí, ve kterém mimo jiné slíbil, že 99% svého majetku věnuje na charitu. V dopise vyjádřil, co ho trápí, kde a jaké problémy vnímá a také prozradil, kam hodlá směřovat jeho sociální síť Facebook.Přečtěte si kompletní překlad jeho rozsáhlého dopisu, který přeložil server firstclass.cz:

"Drahá Max,

Tvoje máma a já ještě nemáme slova, kterými bychom popsali naději, jakou nám dáváš do budoucnosti. Tvůj nový život je plný příslibů a my věříme, že budeš šťastná a zdravá tak, abys jej mohla plně prožít. Poskytla jsi nám důvod přemýšlet o světě, ve kterém budeš žít.

Tak jako všichni rodiče i my chceme, abys vyrůstala v lepším světě, než je ten náš.

Zatímco média se často soustředí na to, co je špatně, v mnoha ohledech se svět stává lepším. Zdraví se posouvá. Chudoba ustupuje. Vědomosti rostou. Lidé se propojují. Technologický pokrok v každém ohledu znamená, že Tvůj život by měl být dramaticky lepší než náš dnes.

My se budeme podílet na tom, aby se toto uskutečnilo. Nejen proto, že Tě milujeme, ale také proto, že máme morální odpovědnost za všechny děti příští generace.

Věříme, že všechny životy mají shodnou hodnotu, včetně mnoha lidí, kteří začnou žít v budoucích generacích. Celá naše společnost má povinnost nyní zainvestovat do zlepšení života všech, kteří přijdou na tento svět, a nejen těch, kteří už jsou tady.

Bohužel, zatím vždycky nesměřujeme všechny své zdroje do největších příležitostí a problémů, kterým naše generace čelí.

Vezměme nemoci. Dnes utrácíme asi 50krát více na léčbu nemocí než na jejich výzkum tak, aby lidé v první řadě neonemocněli. Medicína je opravdovou vědou méně než sto let a my přesto už vidíme kompletní řešení pro některé z nemocí a dobrý pokrok při hledání řešení u dalších. Tak jak se zrychlují technologie, máme reálnou šanci na to, že v příštích sto letech dokážeme předvídat, léčit a zvládat všechny nebo většinu nemocí.

Dnes lidé umírají převážně z pěti příčin – srdeční nemoci, rakovina, mrtvice, neurodegenerativní a infekční choroby – ale my můžeme urychlit pokrok v těchto i dalších problémech.

Jakmile si uvědomíme, že Tvoje generace a generace Tvých dětí nemusí trpět nemocemi, pochopíme, že všichni společně máme odpovědnost investovat trochu více do toho, aby se budoucnost stala realitou. Tvoje matka a já se na tom chceme podílet.

Vymýcení nemocí potrvá nějaký čas. V krátkém období pěti nebo deseti měsíců to nemusí vypadat, že vytváříme nějaký rozdíl. Ale v dlouhodobém měřítku semínka, která teď zasadíme, vyrostou a jednou Ty a Tvé děti uvidí to, co jsme si my mohli jenom představit: svět bez utrpení z nemocí.

Je tak mnoho příležitostí, jako je tato… Pokud společnost napřímí více energie na tyto velké výzvy, zanecháme Tvé generaci mnohem lepší svět. Naše naděje pro Tvou generaci se soustředí na dvě myšlenky: rozvoj lidského potenciálu a prosazování rovnosti. Rozvíjení lidského potenciálu je o tom posouvat hranice toho, jak skvělý může být lidský život.

Můžete se vy učit a sbírat zkušenosti 100krát rychleji než my dnes?
Může naše generace vymýtit nemoci tak, abyste vy žili mnohem delší a zdravější životy?
Můžeme propojit svět tak, abyste vy měli přístup ke každé myšlence, osobě a příležitosti?
Můžeme vytvořit čistější energii tak, abyste vy mohli vynalézat věci, které si my dnes neumíme představit, a přitom ochránit životní prostředí?
Můžeme ponoukat podnikavost tak, abyste vy jednou mohli budovat jakýkoli byznys a řešit jakékoli výzvy směřující k většímu míru a prosperitě?

Prosazování rovnosti je o zajištění toho, aby každý měl přístup k uvedeným příležitostem – bez ohledu na svou národnost, rodinné a jiné okolnosti, do kterých se narodí. Naše společnost to musí prosazovat nejen ve jménu spravedlnosti nebo charity, ale také v zájmu lidského pokroku. V dnešní době se ochuzujeme o potenciál mnoha lidí, kteří ho mohou nabídnout. Jedinou cestou, jak dosáhnout plného potenciálu lidstva, je využít talentu, myšlení a příspěvku každé osoby na světě.

Může naše generace snižovat chudobu a hlad?
Můžeme zajistit každému základní lékařskou péči?
Můžeme budovat komplexní a přívětivé komunity?
Můžeme pěstovat mírumilovné a tolerantní vztahy mezi lidmi všech národností?
Můžeme upřímně zapojit každého – ženy, děti, menšiny, imigranty a všechny „odpojené“?

Jestliže naše generace učiní správné investice, pak odpověď na každou z těchto otázek může být ano – a doufejme ještě během Tvého života.

Tento úkol – rozvíjení lidského potenciálu a prosazování rovnosti – bude vyžadovat nový metodický přístup všech, kteří na něm budou pracovat.

Musíme učinit dlouhodobé investice na 25, 50 nebo dokonce 100 let. Největší výzvy totiž vyžadují dlouhodobý horizont a nemohou být vyřešeny s krátkodobým myšlením.
Musíme začlenit přímo ty lidi, o které se zajímáme. Nemůžeme zapojit nikoho, aniž porozumíme potřebám a touhám jeho komunity.
Musíme vybudovat technologie, které přinesou změnu. Mnoho institucí investuje do současných řešení, ale většina pokroku přichází s inovací.
Musíme se podílet na politice a obhajobě rozvíjení stěžejních debat. Mnoho institucí nemá vůli tohle dělat, ale každý pokrok musí být podpořen aktivitou, aby mohl být udržitelný.
Musíme podpořit nejsilnější a nezávislé lídry v každé oblasti. Spojit se s odborníky je vždy mnohem efektivnější než snažit se prosadit vlastním úsilím.
Dnes musíme riskovat, abychom zítra byli poučenější. Jsme na úplném začátku svého učení a mnoho věcí, o které se snažíme, nefunguje. Ale budeme naslouchat, učit se a zlepšovat se.

Tuto naši filozofii utvořila zkušenost s osobním růstem, přístupem k internetu, vzděláváním a uzdravováním komunit. Naše generace rostla ve třídách, kde jsme se učili stejné věci stejným tempem bez ohledu na naše individuální zájmy a potřeby.

Tvoje generace si už nastaví cíle podle toho, kým se chceš stát – inženýrkou, zdravotní pracovnicí, spisovatelkou nebo komunitním lídrem. Budeš mít technologii, která porozumí tomu, jak se učit co nejlépe a na jaké potřeby se máš zaměřit. Budeš růst rychleji v předmětech, které Tě budou zajímat nejvíce, a dostávat tolik podpory, kolik jen potřebuješ. Budeš zkoumat témata, která dnes nejsou probírána ani ve školách. Tvoji učitelé budou mít lepší nástroje a údaje tak, aby Ti pomohli dosáhnout Tvých cílů.

A co je ještě lepší, studenti z celého světa budou moci využít personalizované výukové nástroje na internetu, dokonce i když nebudou žít blízko dobrých škol. Samozřejmě k tomu, aby každý měl spravedlivý start do života, bude potřeba více než jen technologie, nicméně personalizované vzdělávání může být jednou z účinných cest, jak dát všem dětem lepší vzdělání a více rovné příležitosti.

Tuto technologii začínáme vytvářet už nyní a výsledky jsou slibné. Nejenže si studenti vedou lépe v testech, ale získávají obecné dovednosti a sebedůvěru k tomu, aby se naučili cokoli, co chtějí. A tato cesta teprve začíná. Technologie a výuka se budou rapidně zdokonalovat každým rokem, co budeš ve škole.

Jak Tvoje máma, tak já potkáváme studenty a vidíme, co je třeba k tomu, aby se to podařilo. Bude potřeba pracovat s nejsilnějšími lídry v oblasti vzdělávání, abychom školám po celém světě pomohli osvojit si personalizované vzdělávání. Bude potřeba zapojit komunity, což je důvod, proč začínáme v naší komunitě v San Francisco Bay Arena. Bude potřeba vytvořit nové technologie a vyzkoušet nové nápady. A bude potřeba nadělat chyby a učit se spoustou zkušeností, než dosáhneme těchto cílů.

Ale pro pochopení světa, který vytváříme pro Tvou generaci, si musíme uvědomit, že jako společnost máme odpovědnost zaměřit své investice do budoucna tak, aby se uskutečnila. Společně to můžeme dokázat. A až to dokážeme, personalizované vzdělávání pomůže nejen studentům v dobrých školách, ale také k obstarání více rovných příležitostí pro každého s přístupem k internetu.Mnoho velkých příležitostí pro Tvou generaci přijde s tím, že každému zpřístupníme internet. Lidé si často myslí, že internet je pouze pro zábavu nebo komunikaci. Ale pro většinu lidí na světě může být záchranným lanem. Zprostředkovává vzdělání, i když nežijete poblíž dobré školy. Zprostředkovává zdravotní informace, jak se vyhnout nemocem nebo jak mít zdravé děti, i když nežijete poblíž lékaře. Zprostředkovává finanční služby, i když nežijete poblíž banky. Zprostředkovává přístup k práci a k příležitostem, i když nežijete v dobré ekonomice.

Internet je tak důležitý, že z každých deseti lidí, kteří k němu mají přístup, se jeden člověk vymaní z chudoby a pro druhého se zrodí nová práce. Ale pořád více než polovina světové populace – více než 4 miliardy lidí – nemá k internetu přístup. Jestliže je naše generace propojí, můžeme stovky milionů lidí zbavit chudoby. Také pomoci stovkám milionů dětí dát vzdělání. A zachránit miliony životů tím, že těm lidem pomůžeme vyhnout se nemocem.

To je další dlouhodobý cíl, který může být dosažen technologiemi a spoluprací. Bude potřeba vymyslet nové technologie, které učiní internet mnohem dostupnějším a přinesou internet do nových oblastí. Bude potřeba spolupracovat s vládami, neziskovými společnostmi i standardními obchodními firmami. Bude potřeba zapojit komunity, aby samy pochopily, co potřebují. Lidé získají různé pohledy na nejlepší cesty vpřed, nicméně my zakusíme mnohé, než v tom uspějeme. Ale společně můžeme uspět a vytvořit spravedlivější svět.

Technologie sama o sobě nemůže vyřešit problémy. Budování lepšího světa začíná s budováním silných a zdravých komunit. Děti mají největší šanci, když se mohou učit. A vůbec nejlépe se učí, když jsou zdravé. Zdraví začíná u milující rodiny, správné výživy a bezpečného a stabilního prostředí. Děti, které už brzy čelí traumatizujícím zážitkům, často rozvíjejí méně zdravou mysl i tělo. Studie ukazují na fyzické změny ve vývoji mozku, které vedou ke sníženým rozpoznávacím schopnostem. Tvoje máma je lékařka a vzdělává, vidí to z první ruky. Pokud máš nezdravé dětství, je složité dosáhnout svého plného potenciálu. Pokud se musíš rozmýšlet, jestli dát peníze na jídlo, nebo na nájem, nebo pokud se musíš bát zneužívání nebo jincýh zločinů, je složité dosáhnout svého plného potenciálu.

Pokud se strachuješ, že půjdeš do vězení spíše než do školy kvůli barvě své pleti, pokud se strachuješ, že Tvá rodina bude vyhoštěna kvůli Tvému právnímu statusu, pokud se můžeš stát obětí násilí pro své vyznání, sexuální orientaci nebo příslušnost k danému pohlaví, je složité dosáhnout svého plného potenciálu.

Potřebujeme instituce, které porozumí, že tyto problémy jsou vzájemně propojené. To je filozofie nového typu vzdělávání, které vytváří Tvoje máma. Spojením se školami, zdravotnickými centry, sdruženími rodičů a lokálními vládami, zajištěním toho, že všechny děti dostanou najíst a bude o ně postaráno tak, aby mohly se svým rozvojem začínat už v mládí, dokážeme tyto problémy propojit. Jedině pak můžeme společně začít každému dávat rovnou šanci.

Potrvá mnoho let, než tento model plně rozvineme. Ale je to další příklad, jak rozvíjení lidského potenciálu a prosazování rovnosti je těsně propojené. Pokud to opravdu chceme, musíme nejprve vybudovat komplexní a zdravé komunity.

Je toho mnohem více, co naše generace může udělat pro to, aby Tvá generace žila v lepším světě.

Dnes se Tvoje máma a já zavazujeme věnovat své životy tomu, abychom svým dílem pomohli tyto výzvy vyřešit. Budu CEO Facebooku ještě mnoho, mnoho let, než se to stane, nicméně tyto záležitosti jsou příliš důležité na to, abychom čekali, než Ty nebo já zestárneme a teprve pak na tom začali pracovat. Tím, že začneme jako mladí, věříme, že zaznamenáme zlepšení už v průběhu našich životů.

V době, kdy začínáš být novou generací rodiny Chan Zuckerbergů, my spouštíme nadaci Chan Zuckerberg Iniciative, abychom lidi po celém světě propojili za účelem rozvíjení lidského potenciálu a prosazování rovnosti pro všechny děti nastupující generace. Našimi prvními cíli budou personalizované vzdělávání, vymýcení nemocí, propojení lidí a budování silnějších komunit.

V průběhu svých životů poskytneme 99 % svých akcií Facebooku – současná hodnota okolo 45 miliard dolarů – na podporu této mise. Víme, že je to malý příspěvek ve srovnání se všemi zdroji a talenty všech, kteří už na těchto problémech pracují. Ale my chceme dát to, co můžeme, a pracovat po boku dalších.

Více detailů budeme sdílet v nadcházejících měsících, jakmile se usadíme v našem novém rodinném rytmu a navrátíme se z mateřské a otcovské dovolené. Chápeme, že budete mít mnoho otázek, proč a jak to děláme.

Tím, že jsme se stali rodiči a načali novou kapitolu našich životů, chceme vyjádřit své nejhlubší uznání těm, kteří nám to umožnili.

Tuto práci můžeme vykonávat pouze proto, že máme za sebou silnou globální komunitu. Vybudováním Facebooku se vytvořily zdroje ke zlepšení světa pro příští generaci. Každý člen komunity Facebooku v tom hraje svou roli.

Pokroky k naplnění těchto příležitostí můžeme činit pouze díky podpoře odborníků – našich mentorů, partnerů a mnoha neuvěřitelných lidí, kteří přispěli k budování.

A zaměřit se na péči o tuto komunitu můžeme pouze proto, že jsme obklopeni milující rodinou, přáteli, kteří nás podporují, a úžasnými kolegy. Věříme, že budete mít stejně hluboké a inspirující vztahy i ve svých životech.

Max, milujeme Tě a cítíme velkou odpovědnost za to, abychom zanechali svět lepším pro Tebe a Tvé děti. Přejeme Ti život naplněný stejnou láskou, nadějí a radostí, kterou poskytuješ Ty nám. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme Tvůj přínos tomuto světu.

S láskou,

Máma a Táta"
Autor: Redakce
Komentáře: