Boomba - bulvární magazín: novinky, zajímavosti, zábava, celebrity

lwloautt2d.jpg
zdroj: indianaexpress.com, 14. 11. 2015

Islámský stát slibuje další útoky! "Toto je jen začátek bouře," varuje IS v oficiálním prohlášení!

Islámský stát se oficiálně přihlásil ke včerejším teroristickým útokům v Paříži. Počet obětí vzrostl dle pařížské prokuratory na 129. Dalších 352 lidí je zraněno a 99 v kritickém stavu! Dle vyjádření, které IS se do útoků zapojilo 8 džihádistů Islámského státu. Islámský stát zveřejnil zároveň i audionahrávku s tímto prohlášením. Na nahrávce mluví džihádista velice dobrou francouzštinou! 


Přečtěte si překlad kompletního oficiálního prohlášení IS, o který se postaral server lidovky.cz:

„Prohlášení k požehnanému útoku v Paříži proti křižácké Francii


Ve jménu Alláha, všemilosrdného, všeslitovného,


Alláh, Nejvyšší, řekl: a oni si myslili, že pevnosti jejich je proti Bohu ochrání. Však Bůh k nim přišel z místa, odkud se nenadáli, a vrhl v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících. A vezměte si z toho poučení, vy, kdož nadáni jste prozíravostí! Súra 59, verš 2 V požehnaném útoku, jemuž napomohl Alláh, si skupina věřících vojáků Chalífátu, jemuž Alláh dopřál moc a vítězství, vzala za cíl hlavní město ohavnosti a perverze, to, jež v Evropě nese korouhev kříže, Paříž.


Skupina, která se rozvedla s životem vezdejším, vyrazila proti svému nepříteli, aby hledala smrt na Alláhově cestě, zabezpečila jeho náboženství, jeho Proroka a jeho spřízněnce, a ponížila jeho nepřítele. Byli oprávněni Alláhem, a tak je také vnímáme. Alláh jejich rukou dobýval a zasel do srdcí křižáků hrůzu na jejich vlastní zemi.


Osm bratří opásaných výbušninami a útočnými puškami zvolili za terč místa s rozmyslem vybraná tak, aby pronikli do samého srdce francouzské metropole, francouzský stadion ve chvíli zápasu dvou křižáckých zemí, Francie a Německa, jemuž asistoval francouzský imbecil François Hollande, bataclan, kde se stovky modloslužebníků shromáždily na slavnosti perverzity, stejně jako další cíle v desátém, jedenáctém a osmnáctém (pařížském) obvodu, a to naráz. Paříž se otřásla pod jejich nohama a její ulice se pro ně staly příliš těsné. Bilance útoků je nejméně 200 zabitých křižáků a ještě víc zraněných, chalozpěv a zásluhy náleží Alláhovi.


Alláh napomohl našim bratřím a dopřál jim to, v co doufali (mučednictví), odpálili své pásy z výbušnin mezi nevěřícími poté, co vyčerpali své náboje. Kéž je Alláh přijme mezi mučedníky a dovolí nám, abychom je následovali. A Francie a ti, kteří jdou v jejích stopách, nechť vědí, že zůstávají hlavními terči Islámského státu a že budou nadále větřit pach smrti, neboť se postavili do čela křižáků a troufli si urazit našeho Proroka, chvástali se bojem proti islámu ve Francii a údery proti muslimům na území Chalífátu svými letadly, které jim v zapáchajících ulicích Francie nebyly k žádnému užitku. Tento útok byl pouhým počátkem bouře a varováním těm, kteří se chtějí zamyslet a vzít si ponaučení.


Alláh je veliký.


Avšak moc náleží Bohu a poslu Jeho a věřícím, leč pokrytci to nevědí. Súra 63, verš 8.“

Autor: Redakce
Komentáře: